Langgevelboerderij: Stepekolk 6, Mierlo

Naam/Bekend als: Stepekolk 6
Korte beschrijving: Langgevelboerderij met schuur in een karakteritieke situering.
Beschrijving omgeving: Boerderij nabij beschermd dorpsgezicht, buurtschap 't Broek, ten noorden van het Eindhovens Kanaal
Bouwjaar: Voor 1832
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Stepekolk 6
5731 RC
Huidig gebruik: Woonhuis en schuur

Het pand Stepekolk 6 is een langgevelboerderij met schuur. De boerderij is thans in gebruik als woonhuis. Zowel boerderij als schuur dateren van voor 1832. Uit kadastrale gegevens blijkt in 1832 dat er sprake is van een huis, een erf, een schuur en een weiland. In 1880 en 1999 hebben verbouwingen aan het pand plaatsgevonden. Uit archiefonderzoek blijkt verder dat tot 1984 onafgebroken bewoning door landbouwers heeft plaatsgevonden. Na 1984 zijn het weiland en gebouwen met hun erven gesplitst. Het dak wordt afgedekt door een vernieuwd afgewolfd zadeldak dat bestaat uit riet met een voet van pannen. Bij de vernieuwing zijn dakkapellen in het riet aangebracht. De gevels van het pand zijn van baksteen. In de jaren zijn veel wijzigingen aangebracht in de kozijnindelingen van de achtergevel.Op het perceel is een hoge oude schuur aanwezig. Dit bijgebouw is deels gedekt met riet en deels met een oud-hollandse pan. De zijgevel is in horizontale over elkaar heen vallende stroken verdeeld en bekleed met verticale planken. Het bijgebouw bevat historische elementen. Op het erf is een beukenhaag aanwezig. De boerderij is sterk verbouwd, doch daardoor is het beschermenswaardige karakter van de hoofdvorm niet aangetast. Voorts is het pand situatief van belang. De bijgebouwen hebben ook beschermenswaardige historische elementen. De boerderij is van waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, landschappelijke en typologische ontwikkeling.

Bron: www.erfgoedgeowiki.nl