Langgevelboerderij: Broekstraat 64, Mierlo

Naam/Bekend als: Broekstraat 64
Korte beschrijving: Langgevelboerderij in beschermd dorpsgezicht 't Broek.
Beschrijving omgeving: Boerderij gelegen in buurtschap en beschermd dorpsgezicht 't Broek, ten noorden van Mierlo en het Eindhovense Kanaal.De langgerekte buurtschap bestaat vooral uit langgevelboerderijen die voor een deel nog de structuur van de oorspronkelijke nederzetting laten zien. De omgeving van 't Broek bestaat vooral uit landbouwgebied, met in het zuiden de Luchense Wetering, de bovenloop van de Hooidonkse Beek.
Bouwjaar: 1857
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Broekstraat 64
5731 RB
Huidig gebruik: Woonhuis

Het pand Broekstraat 64 betreft een langgevelboerderij die thans in gebruik is als woonhuis. Het pand dateert van 1857 en is opgetrokken in gemetselde muren van ijsselsteen en voorzien van rechte steekankers en een gepleisterde plint. In de muur naast de voordeur is in een baksteen het bouwjaar aanwezig “1857”. Het stalgedeelte is voorzien van vierruits stalvensters en hoge rechte mendeuren. Het pand wordt afgedekt door een afgewolfd zadeldak. Aan de voorzijde is het dak afgedekt met riet gedekt en voorzien van een voet van dakpannen. Aan de achterzijde zijn deze elementen niet meer aanwezig, maar is een golfplaten dakbedekking aangebracht. In het stalgedeelte is een origineel gebint aanwezig. In het woongedeelte is het voorheen aanwezig gebint vervangen door stalen balken met omkisting en normale houten balken. De achterzijde van het pand vertoond veel bouwsporen die in een lange tijdsperiode zijn aangebracht. Tevens zijn in de achtergevel niet-originele elementen. Deze constatering en het gegeven dat het dak aan de achterzijde zich evenmin in originele toestand bevindt, leidt tot het oordeel dat de achterzijde van het pand nog in slechts zeer beperkte mate historische elementen bevat. Op het erf staan een viertal bijgebouwen. Twee daarvan (het bakhuisje onder zadeldak met Oudhollandse pan en de kleine schuur met deels 19e eeuws metselwerk) behoren tot de bescherming, de andere twee (bakstenen schuur met golfplaten dak en garage) bevatten geen historisch waardevolle elementen.De niet of in geringe mate historisch waardevolle achtergevel en schuur en garage doen geen afbreuk aan het beschermenswaardige karakter van de hoofdvorm en hoofdopzet. Aanvullend wordt vermeld dat op het voorerf een monumentale beuk aanwezig is met een omtrek van ongeveer 3.50 meter. Het pand is waardevol als uitdrukking van een sociaaleconomische, landschappelijke en typologische ontwikkeling. Dat het pand aansluitend is gelegen aan het van rijkswege beschermd dorpsgezicht ’t Broek is een aanvullende reden om het pand als waardevol aan te merken. 

Bron: www.erfgoedgeowiki.nl