Langgevelboerderij: Broekstraat 59, Mierlo

Naam/Bekend als: Broekstraat 59
Korte beschrijving: Langgevelboerderij in beschermd dorpsgezicht 't Broek.
Beschrijving omgeving: Boerderij gelegen in buurtschap en beschermd dorpsgezicht 't Broek, ten noorden van Mierlo en het Eindhovense Kanaal.De langgerekte buurtschap bestaat vooral uit langgevelboerderijen die voor een deel nog de structuur van de oorspronkelijke nederzetting laten zien. De omgeving van 't Broek bestaat vooral uit landbouwgebied, met in het zuiden de Luchense Wetering, de bovenloop van de Hooidonkse Beek.
Bouwjaar: ca. 1870
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Broekstraat 59
5731 RA
Huidig gebruik: Woonhuis

Het pand Broekstraat 59 betreft een langgevelboerderij die thans in gebruik is als woonhuis. Het pand dateert van circa 1870. Het pand is opgetrokken in gemetselde handvorm bakstenen met een gepleisterde plint. In de gevels zijn zesruits schuiframen en een gecombineerde boven- en onderdeur aanwezig. Verder wordt het pand gekenmerkt door spinnenkopraampjes en een tweetal rondramen in de zijgevel. Het pand is afgedekt door een afgewolfd met riet gedekt zadeldak en voet van Oudhollandse dakpannen. In het pand is een gebint aanwezig. Op het erf zijn drie bijgebouwen aanwezig. Deze passen goed bij het pand en de omgeving, doch zijn recent van aard en bevatten geen historisch waardevolle elementen. Het pand is van waarde vanwege zijn gave detaillering. Tevens is de langgevelboerderij cultuurhistorisch waardevol vanwege de bijzondere uitdrukking van sociaal-economische en landschappelijke ontwikkeling van de kern Mierlo. Tenslotte is de langgevelboerderij een uitdrukking van een typologische ontwikkeling. Dat het pand onderdeel is van het van rijkswege beschermd dorpsgezicht ’t Broek is een aanvullende reden om het pand als waardevol aan te merken. 

Bron: www.erfgoedgeowiki.nl