Langgevelboerderij: Broekstraat 47, Mierlo

Naam/Bekend als: Broekstraat 47
Korte beschrijving: Langgevelboerderij met overwegend gave detaillering in beschermd dorpsgezicht 't Broek
Beschrijving omgeving: Boerderij gelegen in buurtschap en beschermd dorpsgezicht 't Broek, ten noorden van Mierlo en het Eindhovense Kanaal.De langgerekte buurtschap bestaat vooral uit langgevelboerderijen die voor een deel nog de structuur van de oorspronkelijke nederzetting laten zien. De omgeving van 't Broek bestaat vooral uit landbouwgebied, met in het zuiden de Luchense Wetering, de bovenloop van de Hooidonkse Beek.
Bouwjaar: ca. 1830
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Broekstraat 47
5731 RA
Huidig gebruik: Woonhuis

et pand Broekstraat 47 betreft een langgevelboerderij die thans in gebruik is als woonhuis. Het pand dateert van circa 1830. Het pand is opgetrokken in gemetselde handvorm bakstenen met vlechtingen, rechte steekankers en gietijzeren muurankers. In de gevels zijn vierentwintigruits schuiframen aanwezig. De daaraan bevestigde luiken zijn nieuw. Ook de paneeldeur met levensboom in het bovenlicht is van recente datum en valt daarom niet onder de bescherming. In de zijgevel zijn twee rondboograampjes aanwezig. Het pand is afgedekt door een afgewolfd met riet gedekt zadeldak en een voet van Oudhollandse dakpannen. In het pand is een gebint aanwezig. Op het erf zijn twee beschermingswaardige bijgebouwen aanwezig: een recht gebouw met kap en rode pannen en een rond met riet bedekt gebouw. Het pand is van waarde vanwege zijn hoofdvorm en de genoemde, overwegend gave, detaillering. Tevens is de langgevelboerderij cultuurhistorisch waardevol vanwege de bijzondere uitdrukking van sociaal-economische en landschappelijke ontwikkeling van de kern Mierlo. Tenslotte is de langgevelboerderij een uitdrukking van een typologische ontwikkeling.

Bron: www.erfgoedgeowiki.nl