Dorpswoningen: Pastoor de Winterstraat 1-3, Mierlo

 

Naam/Bekend als: Pastoor de Winterstraat 1-3
Korte beschrijving: Voormalige brouwerij en tegenwoordig dorpswoningen
Beschrijving omgeving: gelegen aan de staat bij de kerk, een van de mooiste plekjes van Mierlo
Bouwjaar: ca. 1823
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Pastoor de Winterstraat 10, Mierlo
Huidig gebruik: Woningen

 

Het pand Pastoor de Winterstraat 1-3 is van origine een dorpshuis. De bouw van het pand heeft in

1823 plaatsgevonden (bouw van het woonhuis en een schuur). Hierna kent het pand een

geschiedenis met verschillende functies. Vanaf 1877 was het pand in gebruik als huis met brouwerij,

vanaf 1925 werd naast de brouwerij een drogerij toegevoegd. De woonfunctie in haar huidige vorm –

twee afzonderlijke woonhuizen - bestaat sinds 1939.

Het eenlaagse dorpshuis is markant gelegen en wordt afgedekt door een zadeldak van grijze

betonpannen. De van origine in het dakvlak aanwezige schoorstenen zijn in 1978 verwijderd. De

gemetselde rode voorgevel heeft eindlisenen en een aanzet van een liseen boven de rechter

voordeur. In de cementen plint zijn ornamenten aangebracht. De afwatering geschied via een houten

geprofileerde bakgoot met gootlijst. In de voorgevel zijn twee voordeuren aanwezig en drie vergrootte ramen met drie- en vierruits

bovenlichten. De linkerzijgevel is na de bouw gecementeerd met een blokkenpatroon. In deze gevel

zijn drie smalle vensters en vier muurankers die het jaartal “1823” vormen aanwezig. Aan de

achterzijde is het linkse pand (Pastoor de Winterstraat 1) opgehoogd.

Opmerkelijk zijn verder de beide ongelijke kopgevels. Alhoewel het pand over een langere periode

wijzigingen heeft ondergaan en het pand van veel van die wijzigingen bouwsporen bevat, zijn

voldoende originele elementen bewaard gebleven om het pand cultuur-historisch van waarde te

achten.

 

Brouwerij:

Een bekende brouwerij was die van Theodorus Andreas Prinsen. Ondanks het bestaan van een

briefhoofd van Cambrinus uit 1904, dat er geen twijfel over laat bestaan dat die brouwerij te Geldrop

stond, geven de heemkundigen van de Heemkundeverening Myerle aan dat de brouwerij Cambrinus

in de Mierlose Kerkakkers lag, op de hoek van de tegenwoordige ‘Baron van Scherpenzeel

Heuschweg’ en Pastoor de Winterstraat. De huidige Van Scherpenzeelweg was voor een aantal jaren

geleden: Baron van Scherpenzeel Heuschweg. Op perceelnummer 13 staat nu nog de woning van de

eigenaar (in 2002 en 2011 Pastoor de Winterstraat 1 en 3). Van deze brouwerij is in september 2001,

tijdens een opgraving bij het patronaat, nog een kelder blootgelegd.407

Heemkundigen van de Heemkundeverening Myerle hebben hier met goedkeuring van de toenmalige

ROB archeologisch onderzoek verricht. Het booronderzoek toonde aan dat er muurresten aanwezig

waren van een ‘groentedroogschuur’ behorende bij de Brouwerij Cambrinus 1872-1932. Brouwerij

Cambrinus was vanaf 1887 eigendom van T.A. Prinsen en werd in 1928 nog genoemd.

Voor 1917 stond er een gebouw van drie verdiepingen met een brede schoorsteen op het dak. Er is

nog een (glasplaat) foto waarop het hoge gebouw van Cambrinus deels te zien is. Achter de brouwerij

is er een lage moutkelder bijgebouwd. Een tekening van 1917 geeft een plan waarbij er nog een deel

zou zijn ten zuiden van de moutkelder.408 Het gebouw dat er nu (2011) staat, draagt in de zijgevel de

jaarankers 1823. Het is een éénlaags gebouw dat niet de sporen draagt van nog twee verdiepingen er

bovenop.