Café De Boemel: Marktstraat 41-43, Mierlo

 

Naam/Bekend als: Marktstraat 41-43
Korte beschrijving: Café en voormalig hotel
Beschrijving omgeving: gelegen aan een van de oudste wegen van Mierlo.
Bouwjaar: ca. 1850 - ingrijpend verbouwd in 1925
Architect: Onbekend
Monumentstatus: Gemeentelijk monument
Adres: Marktstraat 41-43 Mierlo
Huidig gebruik: Café

 

Het pand Marktstraat 41-43 is van origine een horecapand en die functie is nog steeds aanwezig. De

bouw van het pand dateert van circa 1850 met een ingrijpende verbouwing in 1925. In dit kader is het

navolgende citaat (uit “de Zuid Willemsvaart) veelzeggend: “de oude afspanning welke door wijlen den

heer Hendrikus Gooris, vader van den tegenwoordige eigenaar reeds in 1850 geëxploiteerd en waarin

de handboogschutterij ‘de vriendschap’ die dateert van ’t jaar 1840, werd ondergebracht, is reeds druk

bezocht geworden door de voornaamsten des lands: ja zelfs in het buitenland was deze aloude

herberg bekend en vormde een aantrekkingspunt voor liefhebbers van de kunst, die er menigen schat

uit vandaan haalden. Geheel het huis was gemeubileerd met stukken van honderde jaren herwaarts”.

Het pand is opgetrokken in –wit geschilderde- gevels met rollaag onder een gootlijst. De gootlijst is

van hout en is geplaatst op klosjes. Het afgeschuinde erkerraam heeft een glas-in-lood bovenlicht. Het

rechthoekig erkerraam heeft twee openslaande tweelichts vensters. De paneeldeur heeft een glas-inlood

bovenlicht en is gelegen in een portiek. Aan de voorzijde is een houten veranda aanwezig met

rechte steekankers. Het is gaaf bewerkt met afschuiningen en snijwerk onder het vlakke dak. Het pand

wordt afgedekt door een schilddak. Muldenpannen in steekkap met voorschild.