SP Geldrop-Mierlo: Opnieuw discussie rond monumenten

29-05-2013 20:29

 

GELDROP-MIERLO: Komende maandag staat opnieuw de monumentenlijst ter discussie in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.


De raad heeft eerder besloten dat de lijst afgeschaft moest worden. Na vele bezwaren is gebleken dat dat niet zomaar kan en nu denkt het college de oplossing gevonden te hebben. In twee stappen zou de lijst alsnog geschrapt kunnen worden. De vraag die wij als SP hier natuurlijk bij hebben is of de andere partijen inmiddels tot de conclusie zijn gekomen dat het schrappen van de lijst een enorm slecht plan is.

Een aantal leden van de SP heeft vorige week uitgebreid gesproken met mensen van de Heemkundekring Heeze-Leende en Zesgehuchten en van de Heemkundekring Myerle. Een vraag die onder andere op tafel lag was wie nu eigenlijk besloten had om de lijst af te schaffen. De gemeenteraad heeft in de kerntakendiscussie besloten dat de monumentenlijst erg onbelangrijk is. Volgens de SP natuurlijk een erg vreemd besluit, zeker als je daarbij in ogenschouw neemt dat we op het gebied van toerisme ons willen profileren. Maar niet alleen dat. Monumenten dragen bij aan een eigen identiteit van een gemeente, houden de geschiedenis van een gemeente levendig, laten zien hoe bijzonder een gemeente is.

En zoals we ook eerder al hebben aangegeven op uitspraken van de VVD over dat er panden op zouden staan die er niet op horen. Dan ga je herijken. Stel nieuwe kaders vast en laat een onafhankelijke commissie de lijst daar langs leggen. Van de Heemkundekringen kregen we overigens te horen dat zo'n herijking pas een paar jaar geleden gebeurd is en dat dat ook toen al veel geld heeft gekost.

Het besluit om te schrappen door de raad is al in 2011 genomen en vorig jaar is het college aan de gang gegaan om dit besluit uit te voeren. Na klachten van verschillende kanten bleek het niet mogelijk om de lijst zomaar af te schaffen. Nu is het dus opnieuw bekeken en is er een manier gevonden om in twee stappen van die lijst af te komen. In de eerste stap die genomen moet worden zou de welstand- en erfgoedcommissie buiten spel gezet moeten gaan worden. Maandag gaat de raad hierover in discussie.

Van de Monumentenfederatie Noord-Brabant kreeg de raad gisteren nog een mail met daarin onder ander de volgende overweging:

De Monumentenfederatie Noord-Brabant wenst de inwoners van Geldrop-Mierlo het behoud van hún gemeentelijke monumenten van harte toe. Wij hopen dat u tot een beter inzicht komt. Allen die in onze provincie zich sterk maken voor het behoud van monumenten, cultuur en beschaving, ja zelfs voor het behoud van de leefbaarheid zullen u hierom prijzen. Beter ten halve gekeerd dan ten tweedenmale gedwaald.

Wij sluiten ons graag hierbij aan.

Bron: https://geldrop-mierlo.sp.nl Onginele bericht: https://geldrop-mierlo.sp.nl/bericht/110084/130529-opnieuw_discussie_rond_monumenten.html