Plaatsing speelvoorzieningen Molenberg

27-04-2013 19:39

Eind mei worden er rond de Molenberg speelvoorzieningen geplaatst en op de Molenberg zelf ‘molencontour’. Dit heeft de gemeente laten weten via een bericht op twitter. De gemeente wil hiermee de molenberg aantrekkelijke maken voor jong en oud. Wat voor speeltoestellen het gaan worden is nog niet bekend.

 Een aantal weken terug is er al een informatiebord geplaatst met de geschiedenis van de Molenberg erop.

Plan uit 2011:

Start herstelwerkzaamheden Molenberg Mierlo

De molen, zoals die nu in het Mierlose centrum staat, vindt zijn oorsprong op de Molenheide, het bosgebied tussen Geldrop en Mierlo. Tot circa 1860 heeft de Molen op een verhoging in de heide gestaan, waar de wind toen nog vrij spel had. Vlakbij de tv-toren zijn nu nog de resten van de Molenberg te vinden, maar doordat de Molenheide voor een groot deel in bos is veranderd, valt deze verhoging nauwelijks meer op in het (bos)landschap.

De heemkundekring Myerle heeft zich nu hard gemaakt om de oude Molenberg terug te laten komen in het landschap om zo het oude verhaal van de molen op de heide te kunnen vertellen. Met steun van de provincie, de SRE en het streekplatform De Peel heeft de gemeente samen met de Bosgroep Zuid Nederland een plan opgesteld om de Molenberg weer zichtbaar te laten zijn in het landschap. Voor het merendeel van de kosten is subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant (Leaderprogramma).

Ophogen Molenberg

In hoofdzaak is het de bedoeling dat het bos rondom de Molenberg wordt gekapt (50 diameter), waarbij een oppervlakte van circa 20m wordt opgehoogd, waarboven vier bakstenen poeren worden geplaatst. Deze poeren vormden de basis van de Molenconstructie en zijn ook nog te zien bij de molen in het centrum. Ook worden er nieuwe kruipalen geplaatst, niet op de precieze locatie van de oude kruipalen, maar ertussen in. Verder wordt de Molenberg toegankelijk gemaakt via de aanleg van twee houten trappen.

Aanleg zichtlijn

Daarnaast wordt er ook een zichtlijn van ruim 200 meter lengte gerealiseerd. Op deze wijze is het mogelijk om de verhoogde Molenberg al vanaf een forse afstand te zien.

Plaatsen klim- annex kunstwerk

Naast het terugplaatsen van de vier stenen poeren, wordt er ook gedacht om een klim- annex kunstwerk op de Molenberg te plaatsen. Wij laten u nog weten, hoe dit verder wordt uitgewerkt.

Bron: www.geldrop-mierlo.nl

Foto's van de Molenberg