Nieuwe poging schrappen monumenten Geldrop-Mierlo

28-05-2013 18:13

GELDROP-MIERLO - De gemeentelijke monumenten van Geldrop-Mierlo hebben hun 'status' nu weer terug, maar niet voor lang, tenminste als het aan het college van B en W ligt. Zij heeft een voorstel liggen om de lijst in twee stappen alsnog te schrappen.

Geldrop-Mierlo heeft in november vorig jaar besloten met de gemeentelijke monumentenlijst te stoppen. Daarvoor had de gemeenteraad twee hoofdredenen: een bezuiniging van zo'n 16.000 euro en de wens om burgers minder met regeltjes te vermoeien.

Dat besluit stuitte op veel verzet van onder andere heemkundekring Myerle, heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten, Erfgoedvereniging Heemschut, de Henri van Abbestichting en de Stichting Cuypersgenootschap. De bezwarencommissie verklaarde de meerderheid van de bezwaren gegrond en als reactie daarop trok het college het besluit in.

Echter, B en W hoopt via een omweg alsnog de lijst te kunnen schrappen. In het eerste voorstel wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met aanpassing van de monumentenverordening waarin staat dat de welstand- en erfgoedcommissie eerst een advies moet uitbrengen. Zonder tussenkomst van die commissie denkt het college in een tweede voorstel elk afzonderlijk monument van de lijst te kunnen afvoeren.

Bron bovenstaand artikel: www.ed.nl

Ook  Monumenten Mierlo is tegen het afschaffen van de gemeentelijke monumentenlijst. In Mierlo staan al zo weinig oude panden en de panden die nu beschermt worden komen dadelijk 'vrij' dat kan in het ergste geval zelfs toe leiden dat de gebouwen afgebroken mogen worden. De gemeente kan beter de gemeentelijke monumentenlijst Herijken i.p.v. afschaffen!

De gemeentelijke monumenten van Mierlo: