Monumentenbeleid weer op de schop

26-06-2013 15:00

Drie weken geleden gaf de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo aan dat ze een fout had gemaakt met betrekking tot het monumentenbeleid. Eind 2011 besloot de raad om de monumentenlijst af te schaffen. Na veel protesten uit de samenleving door onder andere de heemkundekringen kwam de raad een paar weken geleden op haar besluit terug. En nu weet de raad eigenlijk al niet meer wat ze drie weken geleden besloot en gooit het onderzoek opnieuw open, met alle (o.a. financiële) gevolgen van dien. De SP is altijd tegen afschaffing geweest en zal dat blijven!

Tijdens de raadsvergadering waarin de raad aangaf een fout te hebben gemaakt was de DPM niet aanwezig. Het is dan ook die partij die schijnbaar is gaan lobbyen bij de andere partijen om toch het monumentenbeleid op de schop te gaan gooien. De lobby had de SP niet bereikt, maar via via kwam het verhaal over die lobby wel bij fractievoorzitter Miranda Verdouw terecht. Zij gaf in een reactie op dat verhaal aan:

DPM en VVD waren natuurlijk grote voorstanders voor afschaffen van de lijst, dus dat ze iets proberen is logisch, maar het zal toch niet zo zijn dat de volledige raad zal draaien? Er wordt al voldoende gedraaid in de politiek zodat niemand meer begrijpt wat er gebeurt en het vertrouwen volledig weg is.

Nog voor de raadsvergadering werd inderdaad een amendement rondgestuurd door DPM. In dit amendement werd gevraagd om een onderzoek door de wethouder over wat er allemaal mis zou zijn met de monumentenverordening en om met oplossingen te komen. Voor het gemak werd een aantal oplossingen vast toegevoegd. In 2011 heeft de raad een besluit genomen zonder vooraf onderzoek te doen, en we weten wat daarvan terecht is gekomen. Nu is er nog steeds geen onderzoek geweest maar schijnbaar weten ze heel goed wat de problemen zijn, want de oplossingen stonden er nu al bij.

In het amendement werd met name ook voorgesteld om voor nieuwe monumenten te bepalen dat dat pand alleen als monument aangemerkt kan worden als commissie en eigenaar het samen hierover eens zijn. Wat de SP betreft kan dat nooit de bedoeling zijn.

Het kan niet zo zijn dat een eigenaar van een pand kan bepalen of het wel of niet een monument kan zijn. Daar zijn wel heel veel meer belangen mee gemoeid vindt de SP. 

Maar erger werd het tijdens de behandeling van het amendement. De wethouder gaf aan dat hij ook voor bestaande gevallen een analyse wilde gaan maken. Natuurlijk waren er mensen die aangaven dat dat niet de bedoeling was van dit amendement, maar de SP heeft het nog even verduidelijkt: in het kader van het gevraagd onderzoek kan dat dus wel. Reden te meer dus, beste raad, om tegen dit voorstel te zijn. Maar wat schetste onze verbazing? Het overgrote deel van de raad was niets te beroerd om opnieuw een draai te maken. Alleen de raadsleden van SP, D66 en GroenLinks waren tegen en hielden vast aan hun verhaal van drie weken geleden.  

De bijdrage van SP-fractievoorzitter Miranda Verdouw in deze discussie:

Drie weken geleden was de raad overtuigd van het feit dat we als raad een fout hadden gemaakt en dat die ongedaan gemaakt moest worden. Prima!

We zijn inmiddels een aantal duizenden euro's verder en we gaan middels dit amendement die kostenpost nog even verhogen. We gaan nu een onderzoek vragen. We hebben inmiddels bijna 2 jaar geleden een besluit genomen zonder onderzoek, we weten hoe dat gelopen is. Nu vragen we alsnog om een onderzoek maar denken zelf al weer te weten wat de problemen zijn, want er worden alweer oplossingen bij aangedragen.

Natuurlijk is de SP ook erg voor verbeteren van de communicatie. Maar dat zijn we op alle vlakken en het proces dat de raad doorlopen heeft op dit dossier helpt zeker niet als het om duidelijkheid gaat.

Bron: https://geldrop-mierlo.sp.nl/