Monumentenbeleid terug bij af in Geldrop-Mierlo

24-08-2014 18:03

GELDROP-MIERLO - Fracties DPM en VVD zijn boos: blijkens de nieuwe monumentenverordening Geldrop-Mierlo is geen toestemming van de eigenaar nodig om zijn grond of pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Dat is onfatsoenlijk en tegen de afspraak, volgens DPM.

Saillant is dat de gemeenteraad, inclusief DPM zelf in juni van dit jaar de nieuwe verordening heeft goedgekeurd. Door vragen van de SP onlangs over het geldende monumentenbeleid, werden DPM en VVD getriggerd.

De raad en het college waren in de veronderstelling dat een in juni 2013 door de raad aangenomen amendement nog van kracht was. Daarin stond dat de gemeente niet zonder toestemming van de eigenaar iets tot monument kan aanwijzen. In datzelfde amendement stond ook vermeld dat er een verbeterplan voor het monumentenbeleid zou moeten komen. Roy Schroemges (SP): "Ik vond het toen al onwenselijk omdat je daarmee gemeentelijk beleid in private handen legt." In juni van dit jaar kwam het monumentenbeleid weer op de politieke agenda en werd de nieuwe verordening aangenomen.

Schroemges: "Maar er is een omissie van het college in de verordening. Er staat niet meer in dat de eigenaar toestemming moet geven."

Bron: ED.nl