Monumentenbeleid krijgt goedkeuring van raad Geldrop-Mierlo

15-04-2014 19:07

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo is tevreden over het nieuwe monumentenbeleid. Het onderwerp werd maandagavond tijdens de raadsvergadering besproken.

Geldrop-Mierlo wilde vanwege bezuinigingen stoppen met het gemeentelijke monumentenbeleid, maar de gemeenteraad was het daar niet mee eens. De raad adviseerde het college om een verbeterplan te schrijven. De gemeente sprak met de bezitters van monumenten en wil nu jaarlijks een budget van 16.000 euro beschikbaar stellen. Veel fracties vragen zich af of dit bedrag wel genoeg is voor het onderhoud van de panden. Wethouder Vissers stelt daarom voor om het monumentenbeleid volgend jaar te evalueren.

Bron: studio040