Koningslinde in Geldrop-Mierlo geplant

03-05-2013 11:09

In Geldrop-Mierlo werd op twee plaatsen een Koningslinde geplant; beide kernen kregen hun eigen Koningslinde. Op vrijdag 26 april werd de Koningslinde geplant in Mierlo, tijdens de jaarlijkse gedecoreerdenbijeenkomst, bij de brandweerkazerne in Mierlo (Kwikstaart, de toegangsweg van Luchen). Op dinsdag 30 april werd er een Koningslinde geplant in de Kasteeltuin van Kasteel Geldrop. De boom werd in het plantsoen recht tegenover de ingang van het Kasteel geplaatst.
 

Gedecoreerdenbijeenkomst

Op vrijdag 26 april kwamen de gedecoreerden van Geldrop-Mierlo bij elkaar voor de jaarlijkse gedecoreerdenbijeenkomst. Het programma van 30 april was verplaatst naar vrijdag 26 april vanwege de inhuldiging van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op 30 april. Het programma was om dezelfde reden ook anders dan gebruikelijk. De gedecoreerden werden dit jaar verrast met een lunch in Zaal Den Heuvel in Mierlo.
 

Koningsfeest

Op dinsdag 30 april werd de Koningslinde geplaatst in de Kasteeltuin in Geldrop. Aansluitend vond het Koningsfeest plaats in de Kasteelhoeve. Het plaatsen van de Koningslinde was ter ere van de inhuldiging van onze nieuwe Koning Willem-Alexander die dag. De boom werd geplaatst recht tegenover de ingang van het Kasteel.

Publicatie 1 mei 2013, huis-aan-huisblad. Bron: www.geldrop-mierlo.nl